وحیده ولایتی

نام:
وحیده ولایتی
مدرک:
دکترای رفتار حرکتی
دپارتمان:
رفتار حرکتی
سمت:
مدیریت گروه حرکت برای کودکان دارای اختلال