11 مرداد 1398 توسط hosseini 0 دیدگاه

دکترناصر محمد رحیمی

بیوگرافی

سامانتا در انگلیس متولد شد ، اولین زنانی بود که در آمریکا مدرک پزشکی دریافت کرد و اولین زنانی که در پرونده پزشکی انگلستان حضور داشتند. بلکول به رفع موانع اجتماعی کمک کرده است و باعث می شود که زنان به عنوان پزشک پذیرفته شوند. پزشکان پزشک متخصص R&R (که به عنوان پزشک نیز شناخته می شود) آموزش دیده اند تا از روشهای جسمی (کشش ، تقویت ، گرما ، سرما و غیره) برای بهبود مکانیکی بهبودی استفاده کنند. آنها داروهایی را برای مدیریت درد ، اسپاسم ، آسیب عصبی و اختلالات شناختی تجویز می کنند و در عین حال از قدرت فیزیوتراپی برای افزایش آمادگی قلبی – ریوی ، قدرت عضلانی و انعطاف پذیری نیز استفاده می کنند.

تماس با من

  11 مرداد 1398 توسط hosseini 0 دیدگاه

  دکتر محمد صادق حقی

  بیوگرافی

  سامانتا در انگلیس متولد شد ، اولین زنانی بود که در آمریکا مدرک پزشکی دریافت کرد و اولین زنانی که در پرونده پزشکی انگلستان حضور داشتند. بلکول به رفع موانع اجتماعی کمک کرده است و باعث می شود که زنان به عنوان پزشک پذیرفته شوند. پزشکان پزشک متخصص R&R (که به عنوان پزشک نیز شناخته می شود) آموزش دیده اند تا از روشهای جسمی (کشش ، تقویت ، گرما ، سرما و غیره) برای بهبود مکانیکی بهبودی استفاده کنند. آنها داروهایی را برای مدیریت درد ، اسپاسم ، آسیب عصبی و اختلالات شناختی تجویز می کنند و در عین حال از قدرت فیزیوتراپی برای افزایش آمادگی قلبی – ریوی ، قدرت عضلانی و انعطاف پذیری نیز استفاده می کنند.

  تماس با من

   10 مرداد 1398 توسط hosseini 0 دیدگاه

   دکتر ناهید خوشرفتار یزدی

   بیوگرافی

   • استاد یار دانشگاه فردوسی مشهد
   • مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی و آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
   • دو دوره مدیر گروه کارشناسی علوم ورزشی و تربیت بدنی عمومی
   • رئیس مرکز تندرستی دانشگاه فردوسی مشهد
   • سه دوره مسئول برگزاری آزمون عملی تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

   تماس با من