تماس با ما

بیماران خصوصی ، سازمانهای بین المللی و مشاغل شرکتی احساس امنیت می کنند و ایجاد روابط را آسان می کنند.

تماس با ما ۲۴/۷

+۹۸۱۲۳۴۵۶۷۸۹

آدرس ایمیل

pnhcir@pnhc.ir

موقعیت ما

ایران - مشهد- میدان آزادی-دانشگاه فردوسی

با ما در تماس باشید