لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

کاظم نوروزی

هیأت مدیره
سابقه کار:
9سال