لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.
اطلاعات تماس

مشهد،میدان آزادی،مرکز تندرستی پندارنیک

تماس با ما ۲۴/۷
۰۲۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹

شنبه - چهارشنبه: ۸.۰۰ - ۲۰.۰۰
پنج شنبه - جمعه: ۹.۰۰ - ۱۶.۰۰

ساعات کاری
شنبه
۸.۰۰ - ۲۱.۰۰
یکشنبه
۸.۰۰ - ۲۱.۰۰
دوشنبه
۸.۰۰ - ۲۱.۰۰
سه شنبه
۸.۰۰ - ۲۱.۰۰
چهارشنبه
۸.۰۰ - ۲۱.۰۰
پنج شنبه /جمعه
۸.۰۰ - ۱۸.۰۰